ـ نظرات و پیشنهادات سازنده خود را از قسمت ارتباط با ما ارسال نمایید. (لازم به ذکر است که به هیچ عنوان سوالات ارسالی در این بخش پاسخی داده نخواهد شد. و پاسخگویی فقط در بخش آنلاین و از طریق مسنجر یاهو انجام پذیر هست.

مدیر بخش پاسخگویی آنلاین راهنمایی کاربران آنلاین و بررسی مشکلات


پاسخگویان برخط بر اساس گروه پاسخگویی

کاربران آنلاین
شناسه پاسخگو تخصص روز ساعات پاسخگویی ساعات پاسخگویی مسنجر یاهو
pasokhgoo_1 احکام یکشنبه 22:00 تا 24:00


pasokhgoo_57 احکام یکشنبه 17:30 تا 21:00


pasokhgoo_15 احکام یکشنبه 22:00 تا 24:00


pasokhgoo_71 احکام یکشنبه 21:30 تا 22:30


pasokhgoo_61 احکام یکشنبه 18:00 تا 21:00


pasokhgoo_48 احکام یکشنبه 15:00 تا 19:00


pasokhgoo_64 احکام یکشنبه 20:00 تا 22:00


pasokhgoo_31 احکام یکشنبه 14:00 تا 17:00


pasokhgoo_24 احکام یکشنبه 21:30 تا 23:30


pasokhgoo_26 احکام یکشنبه 10:00 تا 12:00


انجمن گفتگوی دینی سامانه ارسال پيام کوتاه انجمن گفتگوی قرآنی