ـ نظرات و پیشنهادات سازنده خود را از قسمت ارتباط با ما ارسال نمایید. (لازم به ذکر است که به هیچ عنوان سوالات ارسالی در این بخش پاسخی داده نخواهد شد. و پاسخگویی فقط در بخش آنلاین و از طریق مسنجر یاهو انجام پذیر هست.

مدیر بخش پاسخگویی آنلاین راهنمایی کاربران آنلاین و بررسی مشکلات


پاسخگویان برخط بر اساس گروه پاسخگویی

کاربران آنلاین
pasokhgoo_15 فقه و احکام
pasokhgoo_82 کلام و اعتقادات
pasokhgoo_31 فقه و احکام
pasokhgoo_54 تاریخ
pasokhgoo_55 قرآن
pasokhgoo_57 فقه و احکام
pasokhgoo.ir_1 فقه و احکام
شناسه پاسخگو تخصص روز ساعات پاسخگویی ساعات پاسخگویی مسنجر یاهو
pasokhgoo_1 احکام شنبه 22:00 تا 24:00


pasokhgoo_57 احکام شنبه 17:30 تا 21:00


pasokhgoo_15 احکام شنبه 22:00 تا 24:00


pasokhgoo_71 احکام شنبه 21:30 تا 22:30


pasokhgoo_61 احکام شنبه 18:00 تا 21:00


pasokhgoo_48 احکام شنبه 15:00 تا 19:00


pasokhgoo_64 احکام شنبه 17:00 تا 19:00


pasokhgoo_31 احکام شنبه 14:00 تا 17:00


pasokhgoo_24 احکام شنبه 21:30 تا 23:30


pasokhgoo_26 احکام شنبه 10:00 تا 12:00


انجمن گفتگوی دینی سامانه ارسال پيام کوتاه انجمن گفتگوی قرآنی