قابل توجه پرسشگران محترم ، پاسخگویی در این سامانه به دو شیوه پاسخ در مسنجر یاهو (آیکون های صفحه اصلی) و پاسخ در مسنجر تحت وب (پنجره سبز رنگ گوشه راست صفحه) صورت می پذیرد.
شما می توانید با انتخاب یکی از شیوه های یاد شده برای گفتگوی زنده با کارشناس متناسب با موضوع سؤالتان ، اقدام نمایید.

مدیر بخش پاسخگویی آنلاین راهنمایی کاربران آنلاین و بررسی مشکلات


پاسخگویان برخط بر اساس گروه پاسخگویی

کاربران آنلاین

کاربر گرامی لیست نمایشی زیر فقط کارشناسان ما در یاهو می باشند. و برای گفتگو با این لیست باید حتما نرم افزار یاهو مسنجر را در سیستم خود نصب داشته باشید. برای گفتگو با کارشناسان به صورت تحت وب از گوشه سمت راست و پایین این صفحه اقدام فرمایید..

pasokhgoo_15 فقه و احکام
pasokhgoo_54 تاریخ
شناسه پاسخگو تخصص روز ساعات پاسخگویی ساعات پاسخگویی مسنجر یاهو
pasokhgoo_1 احکام سه شنبه 21:00 تا 23:00


pasokhgoo_57 احکام سه شنبه 18:00 تا 21:00


pasokhgoo_15 احکام سه شنبه 22:00 تا 24:00


pasokhgoo_71 احکام سه شنبه 21:00 تا 22:00


pasokhgoo_61 احکام سه شنبه 17:00 تا 20:00


pasokhgoo_48 احکام سه شنبه 11:00 تا 13:30


pasokhgoo_64 احکام سه شنبه 19:00 تا 20:00


pasokhgoo_31 احکام سه شنبه 14:00 تا 17:00


pasokhgoo_24 احکام سه شنبه 21:00 تا 23:00


pasokhgoo_26 احکام سه شنبه مرخصی


انجمن گفتگوی دینی سامانه ارسال پيام کوتاه انجمن گفتگوی قرآنی