ـ نظرات و پیشنهادات سازنده خود را از قسمت ارتباط با ما ارسال نمایید. (لازم به ذکر است که به هیچ عنوان سوالات ارسالی در این بخش پاسخی داده نخواهد شد. و پاسخگویی فقط در بخش آنلاین و از طریق مسنجر یاهو انجام پذیر هست.

مدیر بخش پاسخگویی آنلاین راهنمایی کاربران آنلاین و بررسی مشکلات


پاسخگویان برخط بر اساس گروه پاسخگویی

کاربران آنلاین
pasokhgoo_15 فقه و احکام
pasokhgoo_82 کلام و اعتقادات
pasokhgoo_54 تاریخ
pasokhgoo_58 اخلاق
pasokhgoo_70 مشاوره
شناسه پاسخگو تخصص روز ساعات پاسخگویی ساعات پاسخگویی مسنجر یاهو
pasokhgoo_1 احکام پنجشنبه 22:00 تا 24:00


pasokhgoo_57 احکام پنجشنبه مرخصی


pasokhgoo_15 احکام پنجشنبه 22:00 تا 24:00


pasokhgoo_71 احکام پنجشنبه 21:30 تا 22:30


pasokhgoo_61 احکام پنجشنبه 18:00 تا 21:00


pasokhgoo_48 احکام پنجشنبه پاسخگوئی ندارند


pasokhgoo_64 احکام پنجشنبه پاسخگوئی ندارند


pasokhgoo_31 احکام پنجشنبه پاسخگوئی ندارند


pasokhgoo_24 احکام پنجشنبه پاسخگوئی ندارند


pasokhgoo_26 احکام پنجشنبه 11:30 تا 13:30


انجمن گفتگوی دینی سامانه ارسال پيام کوتاه انجمن گفتگوی قرآنی