ـ نظرات و پیشنهادات سازنده خود را از قسمت ارتباط با ما ارسال نمایید. (لازم به ذکر است که به هیچ عنوان سوالات ارسالی در این بخش پاسخی داده نخواهد شد. و پاسخگویی فقط در بخش آنلاین و از طریق مسنجر یاهو انجام پذیر هست.

مدیر بخش پاسخگویی آنلاین راهنمایی کاربران آنلاین و بررسی مشکلات


پاسخگویان برخط بر اساس گروه پاسخگویی

کاربران آنلاین
pasokhgoo_35 مشاوره
pasokhgoo_82 کلام و اعتقادات
pasokhgoo_45 کلام و اعتقادات
شناسه پاسخگو تخصص روز ساعات پاسخگویی ساعات پاسخگویی مسنجر یاهو
pasokhgoo_1 احکام چهارشنبه 22:00 تا 24:00


pasokhgoo_57 احکام چهارشنبه 17:30 تا 21:00


pasokhgoo_15 احکام چهارشنبه 22:00 تا 24:00


pasokhgoo_71 احکام چهارشنبه 21:30 تا 22:30


pasokhgoo_61 احکام چهارشنبه 16:00 تا 19:00


pasokhgoo_48 احکام چهارشنبه مرخصی


pasokhgoo_81 احکام چهارشنبه 21:00 تا 23:00


pasokhgoo_64 احکام چهارشنبه 20:00 تا 22:00


pasokhgoo_31 احکام چهارشنبه 14:00 تا 17:00


pasokhgoo_24 احکام چهارشنبه 21:00 تا 23:00


pasokhgoo_26 احکام چهارشنبه 11:30 تا 13:30


انجمن گفتگوی دینی سامانه ارسال پيام کوتاه انجمن گفتگوی قرآنی